ซิซัลคัดเลือก Sian Carson ให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่ประชาชน